Sorry
Uncrowded Photography West Gate at golden hour

Angkorské chrámy bez turistů

Angkorské chrámy nejsou nikdy bez turistů. Nicméně tato túra vás zavede do chrámů, kde je jich nejméně a vyhneme se tak davům, které v posledních letech docela narůstají.

Z vašeho hotelu vyjedeme v 7 hodin ráno. Jako první navštívíme malebný buddhistický chrám Banteay Kdei, jenž je známý krásnými barvami zářícími v ranním slunci a zachovalými reliéfy dév, strážkyň chrámu. Banteay Kdei založil král Jayavarman VII. na přelomu 12. a 13. století.

Pokračujeme do tisíc let starého královského chrámu Pre Rup, jehož pět věží stejně jako v Angkor Vatu symbolizuje pět vrcholků posvátné hory Méru. Chrám je postaven z cihel a lateritových kvádrů, které chrámu dávají unikátní, charakteristickou rudohnědou barvu. Sochy lvů vytesaných z pískovce vytvářejí temné siluety oproti modré obloze.

Dalším chrámem na cestě je East Mebon. Je to takzvaný chrám – hora, který stejně jako předchozí Pre Rup představuje horu Méru. Je o něco menší a původně byl postaven na umělém ostrově v obrovském, ručně vykopaném jezeře East Baray. Jezero během staletí vyschlo, ale chrám přetrval a po ránu zde potkáte jen několik návštěvníků.

Posledním “ranním” chrámem je buddhistický Ta Som, založený koncem 12. století. Nepatří k velkým chrámům, ale zato zde najdete nádherně zrestaurované sochy dév, Buddhů a unikátní východní bránu, zarostlou do kořenů obrovského posvátného fíkovníku.

Vrátíme se do nedaleké restaurace na dobrý oběd a po zaslouženém odpočinku vyrazíme do vzdálenějšího chrámu Chau Srey Vibol. Chrám pochází z počátku 12. století a pravděpodobně jej nechal zbudovat král Suryavarman II. který postavil Angkor Vat. Dnes z něj zbyly jen ruiny a jeho kouzlo spočívá v jeho osamělosti uprostřed neporušené přírody, kde se můžete nerušeně procházet.

Poslední angkorskou památkou, kterou během tohoto výletu navštívíme, chrám Banteay Samré, který stejně jako předchozí Chau Srey Vibol nechal postavit Suryavarman II. na počátku 12. století.

Zpět ve vašem hotelu bychom měli být kolem 17 hodiny.

GalerieCeny

Cena celodenního programu činí 90 USD do tří osob a za každého dalšího účastníka 20 USD.

Khmerský průvodce není u té túry nutný.

Doprava stojí v tomto případě 25 USD za tuk tuk, 35 USD za osobní auto s řidičem a minivan vás přijde na 40 USD.

Počítejte take s tím, že hradíte moje vstupné do chrámů, které činí 37 USD na den, anebo 62 USD na tři dny.